Adatvédelem

Home / Adatvédelem

Az alábbi dokumentum ismerteti a Protopmail Zrt., mint az E-mail marketing konferencia szervezője, adatkezelési irányelveit, amelyek érvényesek a cég minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére (részletesen felsorolva lásd: 3. pont).
Az adatkezelési politika teljes mértékben megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, kialakítása során az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:

  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)
1. Az adatkezelő adatai

Protopmail Zrt., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14..
Cégjegyzékszám: 01-10-048237
Cégjegyzéket vezeti: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 25048403-2-43
Tel.: 06-1-800-9172
E-mail: help@protopmail.com
Weblap: www.protopmail.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65505/2013.

2. Az adatfeldolgozó adatai

Protopmail e-mail marketing rendszer: www.protopmail.hu
Üzemeltető: Protopmail Zrt., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
3.1. A www.emailmarketingkonferencia.hu és www.protopmail.hu weblapok látogatói

A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításaival kapcsolatos adatok (mint pl. böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal, ahonnan átkattintott a weblapra.
Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
A Google Analytics szolgáltatás biztosítja a weblapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található bővebb tájékoztató: http://www.google.com/analytics

4. Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap:www.naih.hu

6. Kép és hanganyagok rögzítéséről

Az E-mail marketing 2016 konferencián kép és hang felvétele tilos! Ilyen felvételek esetleges nyilvános közlése kártérítési kötelezettséget von maga után! A tilalom nem vonatkozik a konferenciára regisztrált médiapartnerekre.